Formann

Kjel Nilsen
Tlf Nr. 412 44 063

Havnesjef

Inge Fister
Tlf Nr. 400 52 652

Arbeidsformann

Ingvar Børve
Tlf Nr. 915 98 138

Sekretær

Morten Sanderford
Tlf Nr. 945 04 962