Havneweb

Ryggstrandens side på havneweb finner du her

Søknad - Båtplass/Medlemskap

Ønsker du å sende inn søknad på båtplass kan du benytte skjemaet under. Søknaden må inneholde følgende:

  • Har du båt idag, evt type, modell, merke osv.

  • Registreringsnummer

  • Forsikringsselskap

  • Størrelse i lengde og bredde

  • Størrelse på båtplassen du ønsker

  • Andre relevante opplysninger

Navn *
Navn

Styret

Ønsker du å kontakte styret kan du bruke skjemaet under. Styret kan svare på spørsmål relatert til Ryggstranden Båtforenings foretningsvirksomhet.

Navn *
Navn

Havnesjefen

Ønsker du å kontakte havnesjefen kan du benytte skjemaet under.
Havnesjefen kan svare på spørsmål knyttet til båthavnen, strøm, observerte hendelser etc.

Navn *
Navn

Vinterstrøm

Ønsker du å bestille vinterstrøm kan du benytte skjemaet under

Navn *
Navn