Møteplikt

I forbindelse med innkallelse til vakt og dugnader er det møteplikt!

Møteplikt betyr at enten møter du personlig eller du skaffer en «arbeidsfør» erstatter for deg!

Det er ikke styrets oppgave å skaffe erstattere for de som ikke kan møte!

Reise, langstids sykdommer  og langtids-planlagte aktiviteter – vi kan ikke ta hensyn til dette, dere må selv skaffe erstatter. Normalt vil dere få bedskjed om dugnad 2 til 3 ukers i forveien, hvis kortere tidsfrist vil dere bli direkte forespurt.

Bedskjed om dugnad vil bli sent ut per SMS og det er ditt ansvar å sørge for at foreningen sitter med oppdatert post adresse og telefon nummer! 

På sist dugnad møtte det opp kun 4 av 15 som var innkalt og det er for dårlig! Fraværsbøter vil bli sent ut og vi må nå arrangere ekstra dugnad.

Hilsen

Morten Sanderford

Sekretær