Dugnad

Det som skal gjøres er:

-Skifte bord på bryggende
-Sikre låsepinner på bryggene
-Male den nye bua ved slippen
-Hjelp i forbindelse med dykking og sikring av brygge anker
-Trekke ny strøm kabel til F brygga
-Vedlikehold av slippen
-Rydde

Still i egnede klær og ta gjerne med litt verktøy.

Det er møteplikt og det ditt ansvar å skaffe erstatter hvis du ikke kan komme

Følgende er kalt inn til dugnad:

Mandag 2  juni

AUSTBØ BJØRN OVE
GILJE SVEIN EGIL
HÅLAND EVY TONE
MALMIN KURT
MELAND ODD
RENTSCH HANS CHRISTIAN
ROHDE STEINAR
THORSEN JAN
VESTVIK EGIL
MØRCH TOMAS

Onsdag 11 Juni

BERGSLID SVEIN PETTER
BERGTUN PER ODIN
BREKKE BIRGER
FOSSMARK GISLE
HOLGERSEN STIG HENNING
HUSEBØ TERJE
INGEBRIGTSEN JOHN
LYSTER GAUTE
SKARBØVIK SIGVE
TUNGE KNUT BJØRN