Dugnad

Følgene skal stille  på dugnad Lørdag 27 September.
Er du forhindret i å stille må du selv sørge for erstatter.

Deltakere:

INGEBRIGTSEN JOHN
RØYRØY KJELL ARNE
JOHNSEN MALVIN
ØSTEVIK JOHN ARILD
HARESTAD ENDRE
WARHAUG KNUT EGILD
BØRVE TOR
VISTE JOSTEIN
WALDERHAUG TORBJØRN
STEINNES TORSTEIN BØ
HOLDT-AANENSEN JAN
PEDERSEN THOR EINAR
LADSTEIN ØVERLAND TONE
LERANG LEIF K
MOEN VEGARD

Det som skal gjøres (blant annet):

  • Dra over ny strømkabel til F bryggen
  • Skifte bord på bryggene
  • Rydde og klargjøring for høsten