Ekstraordinært Årsmøte i Ryggstand Båtforening

Dato: 12 Januar
Sted: Randaberg Idrettshus
Klokken: 19:00

I forbindelse med at Randaberg Formannskap i dag, 1. desember, har vedtatt å heve leien for Ryggstranden Båtforening til 900 000 nok/år, en økning på 300%, innkalles det til ekstraordinært årsmøte I Ryggstranden Båtforening.

Styret finner denne økning uakseptabel og vil på møte legge frem forslag til veien videre.

Mer informasjon kommer senere.