Informasjon Ekstraordinært Årsmøte

Agendaen for det ekstraordinære årsmøtet i Ryggstranden Båtforening vil være:

  • Dele informasjonen som styret har i forbindelse med Randaberg Kommune ønske om å heve leien.
  • Hva har styret gjort.
  • Hva planlegger styret  å gjøre fremover.
  • Innspill og kommentarer  fra medlemmene på veien videre

Hensikten er  at medlemmene kan gi en tilbakemelding til styret om vi er på rett vei eller ikke.

Det ekstraordinære årsmøte  kan ikke vedta noe da ingen saker er fremlagt i henhold til statutene, men styret vil ta hensyn kommentarer og innspill som kommer på møtet på veien fremover.

Hilsen
Styret