Innkalling til årsmøte 2016

Randaberg Idretts Hus (RIL), Torsdag, Mars 30 2017   KL. 19:00.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Godkjenning av dagsorden.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av 2 referenter.
 5. Godkjenning av årsmelding.
 6. Godkjenning av regnskap
 7. Forslag fra styret
 8. Innkomne forslag (må leveres styre skriftlig/e-mail  innen – 16 Mars)
 9. Informasjon fra styret
 10. Valg
 11. Underskrift protokoll av 2 medlemmer

Årsmelding, regnskap og styreforslag vil legges ut 7 dager i forkant av årsmøtet.