Møteplikt

I forbindelse med innkallelse til vakt og dugnader er det møteplikt!

Møteplikt betyr at enten møter du personlig eller du skaffer en «arbeidsfør» erstatter for deg!

Det er ikke styrets oppgave å skaffe erstattere for de som ikke kan møte!

Reise, langstids sykdommer  og langtids-planlagte aktiviteter – vi kan ikke ta hensyn til dette, dere må selv skaffe erstatter. Normalt vil dere få bedskjed om dugnad 2 til 3 ukers i forveien, hvis kortere tidsfrist vil dere bli direkte forespurt.

Bedskjed om dugnad vil bli sent ut per SMS og det er ditt ansvar å sørge for at foreningen sitter med oppdatert post adresse og telefon nummer! 

På sist dugnad møtte det opp kun 4 av 15 som var innkalt og det er for dårlig! Fraværsbøter vil bli sent ut og vi må nå arrangere ekstra dugnad.

Hilsen

Morten Sanderford

Sekretær

Dugnad

Følgene skal stille  på dugnad Lørdag 27 September.
Er du forhindret i å stille må du selv sørge for erstatter.

Deltakere:

INGEBRIGTSEN JOHN
RØYRØY KJELL ARNE
JOHNSEN MALVIN
ØSTEVIK JOHN ARILD
HARESTAD ENDRE
WARHAUG KNUT EGILD
BØRVE TOR
VISTE JOSTEIN
WALDERHAUG TORBJØRN
STEINNES TORSTEIN BØ
HOLDT-AANENSEN JAN
PEDERSEN THOR EINAR
LADSTEIN ØVERLAND TONE
LERANG LEIF K
MOEN VEGARD

Det som skal gjøres (blant annet):

  • Dra over ny strømkabel til F bryggen
  • Skifte bord på bryggene
  • Rydde og klargjøring for høsten

Dugnad

Det som skal gjøres er:

-Skifte bord på bryggende
-Sikre låsepinner på bryggene
-Male den nye bua ved slippen
-Hjelp i forbindelse med dykking og sikring av brygge anker
-Trekke ny strøm kabel til F brygga
-Vedlikehold av slippen
-Rydde

Still i egnede klær og ta gjerne med litt verktøy.

Det er møteplikt og det ditt ansvar å skaffe erstatter hvis du ikke kan komme

Følgende er kalt inn til dugnad:

Mandag 2  juni

AUSTBØ BJØRN OVE
GILJE SVEIN EGIL
HÅLAND EVY TONE
MALMIN KURT
MELAND ODD
RENTSCH HANS CHRISTIAN
ROHDE STEINAR
THORSEN JAN
VESTVIK EGIL
MØRCH TOMAS

Onsdag 11 Juni

BERGSLID SVEIN PETTER
BERGTUN PER ODIN
BREKKE BIRGER
FOSSMARK GISLE
HOLGERSEN STIG HENNING
HUSEBØ TERJE
INGEBRIGTSEN JOHN
LYSTER GAUTE
SKARBØVIK SIGVE
TUNGE KNUT BJØRN