Avgifter og kostnader ved Ryggstranden Båtforening 2015

Båtplass

Bredde meter Årlig pris
2,5 2678
3 3214
3,5 3749
4 4286
4,5 4820
5 5356

+50kr til Rogalands Friluftsråd

Andre satser

Purregebyr 50kr
Fakturagebyr 50kr
Passivt medlemskap 400kr/år
Venteliste 300kr/år
Vaktbot 1. gang 600kr/år
Vaktbot 2. gang 1000kr/år
Vaktbot 3. gang 1500kr/år
Dugnadsbot 1000kr/år
Slippavgift medl. 700kr + 10kr pr. ekstra dag*
Slippavgift ikke medl. 1000kr + 10kr pr. ekstra dag*
Leieplass 10kr/breddemeter/dag

*Ekstra dager må avtales i forkant av slipping.