Referat fra årsmøter

Her finner du referater og regnskap for årsmøtene. Dersom papirkopi ønskes kan du kontakte oss på e-post: havnesjef@ryggstranden.net

Årsmøteberetninger

Årsregnskap