Formann
Kjell Nilsen
E-post: kjellas44@gmail.com
Tlf: 41244063


Havnesjef
Inge Fister
E-post: imfister@gmail.com
Tlf: 400 52 652


Sekretær
Morten Sanderford
E-post: morten_sanderford@hotmail.com
Tlf: 94504962


Kasserer
Bente Ventzel
E-post: 
bente.ventzel@lyse.net
Tlf:
95274262

Arbeidsformann
Kjell Bøe
E-post: kjell.arne.bo@lyse.net

Tlf: 479 77 091

Varamann 1
Trond Brueland
E-post: ola-brue@online.no

Tlf: 901 23 998

Varamann 2
Harald Husa
E-post: harhusa@online.no
Tlf: 902 43 757


Representant for Randaberg Kommune
Bjørn Kahrs
E-post: bjorn.kahrs@randaberg.kommune.no
Tlf: 47750090